BOTOX LIFT ฉีดก่อนเด้งก่อน อย่าถามเลยตีนกาคืออะไร ไม่รู้จัก?

ฉีดหน้า BOTOX LIFT ฉีดก่อนเด้งก่อน อย่าถามเลยตีนกาคืออะไร ไม่รู้จัก?
ฉีดเพื่อหดกระชับโครงสร้างเซลล์ผิวโดยไม่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ หน้าไม่แข็งและยังดูเรียวลง เหมาะกับผู้ที่ยังมีริ้วรอยไม่มาก หน้ายกทันทีหลังฉีด ผ่านไปสองอาทิตย์จะประทับใจกับหน้าเด้ง ผิวอิ่มฟู สำหรับผู้ที่มีริ้วรอยย่นต้องรักษารอยย่นด้วย Botox แบบธรรมดาก่อนทำ Botox Lift เพราะ Botox lift ไม่ช่วยรักษารอยย่นลึกเนื่องจากเป็นการฉีดรักษาที่ผิวขั้นตื้นๆ ไม่ได้เข้าชั้นกล้ามเนื้อ และต้องฉีดกระจายทั่วหน้ามิได้ทำเป็นจุดเช่นวิธีฉีดทั่วไป

ผลการรักษา

ฉีดหน้า
ระยะหลังฉีดทันที ฉีดหน้า

การยกหน้าจะเห็นผลภายใน 7 วัน บางคนเห็นผลภายในครึ่งชั่วโมงแรกหลังฉีด เกิดจากการหดกระชับโครงสร้างเซลล์ผิวหน้า ทำให้ผิวหนังหดกระชับโดยไม่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ

ระยะหน้าเด้ง

หลังฉีด 2 สัปดาห์ – 4 เดือน เป็นระยะที่มีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินเต็มที่ ผิวหน้าจะฟู เหมือนหน้าเด้ง ได้คุณภาพผิวสวยแบบย้อนวัย

หลังฉีดครั้งแรก ควรฉีดซ้ำอีกครั้งในเดือนต่อไป จะทำให้ได้ผลการรักษาดีขึ้นและคงประสิทธิภาพยาวนาน ฉีดหน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *