เนื่องจากการทำตาสองชั้นแบบกรีดตัดหนังตาส่วนเกินออกนั้น เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด

ทำตาสองชั้น เนื่องจากการทำตาสองชั้นแบบกรีดตัดหนังตาส่วนเกินออกนั้น เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด จึงทำให้หลังทำ หนังตาไม่หย่อนตกลงมาทับชั้นตา และมีเทคนิคการเย็บชั้นตาที่ดี รวมทั้งกลไกการสมานแผลของร่างกายเป็นปกติ จะเกิดการสมานของชั้นตาอย่างถาวร ไม่มีอาการชั้นตาหลุด

ทำตาสองชั้น

ทั้งนี้ อาการชั้นตาหลุดหรือชั้นตาคลายตัว มีสาเหตุดังต่อไปนี้ ทำตาสองชั้น

ทำตาสองชั้นแบบเย็บจุดในเคสที่หนังตามาก ซึ่งหนังตาส่วนเกินดันลงมาทำให้ไหมข้างใต้หลุดออก

ทำตาสองชั้นแบบเย็บจุด แต่เย็บไว้ไม่ลึกถึงตำแหน่งที่จะเกิดชั้นตา

ทำตาสองชั้นแบบกรีดตัดหนังตาส่วนเกิน แต่การเย็บชั้นตา ไม่ถูกตำแหน่งที่จะทำให้เกิดชั้นตา อาจจะเกิดกรณีที่ไม่มีความชำนาญในการผ่าตัดเทคนิคนี้มากพอ

ทำตาสองชั้น วิธีใดก็ตาม แต่ มีการขยี้ตาแรงๆ ในช่วงที่แผลสมาน

ทำตาสองชั้นวิธีใดก็ตาม ผ่านไปคนไข้มีน้ำหนักขึ้นมาก มีไขมั้นใต้ผิวหนังเข้าไปแทรกซึมบริเวณที่มีการสมานของชั้นตา ทำให้ชั้นตาคลายตัว

โดยส่วนใหญ่ อาการชั้นตาหลุด มักเกิดจากการทำตาสองชั้นแบบเย็บจุดในคนไข้ที่มีปัญหาหนังตาเยอะ ซึ่งพบมากที่สุด อย่างไรก็ตาม การทำตาสองชั้นด้วยวิธีของ เลิฟลี่อาย ซึ่งไม่มีปมฝังไว้ใต้ตา หากมีปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการสมานชั้นตา เช่น อาการเลิกคิ้วเยอะ การสมานแผลไม่ดี ก็อาจจะเกิดชั้นตาคลายตัวได้ ซึ่ง สามารถแก้ไขได้ ทำตาสองชั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *